Taideterapian työhuone Tampereella

sirimi01@hotmail.com

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

kuvataideterapia

Terapia kuvataiteen keinoin

Taideterapia on monimuotoista; sen alkuperä on taiteessa, mutta se liittyy läheisesti psykoanalyysiin. -Dr. Joy Schavieren, ote väitöskirjasta / Birminghamin yliopisto, 1990. Nykyisin neurotieteet ja kiintymyssuhdeteoria ovat vaikuttaneet myös kuvataideterapian teoriakehykseen.

Kuvataideterapia yksilöterapiana:

Yleensä terapia on kahdenkeskistä, mutta tarvittaessa mukana voi olla asiakkaan avustaja tai huoltaja. Kuvataideterapeutti voi pyydettäessä olla läsnä esimerkiksi asiakasta koskevissa hoitoneuvotteluissa.

Asiakkaan teokset ovat aina tekijälleen henkilökohtaisia, joten ne säilytetään lukitussa paikassa, eikä niitä näytetä muille, ellei asiakas sitä erikseen halua. Asiakkaalla on tekijänoikeus omiin kuviinsa. 

Terapeutti on vaitiolovelvollinen asiakkaan asioista ja terapiatilassa kunnioitetaan fyysistä koskemattomuutta.

Sekä terapeutti, että asiakas sitoutuvat hoitosuhteeseen sovituksi ajaksi. Terapeutilla on oikeus laskuttaa käynneistä, jotka on peruutettu saman päivän aikana ilman pätevää syytä.

Yksilöterapian kulku:

3-4- arviointitapaamista, joissa esitellään käytettävissä olevia materiaaleja. Asiakas voi tehdä vapaasti assosioiden teoksia. Terapeutti ei diagnosoi näitä teoksia, vaan niiden kautta kuunnellaan asiakkaan ajatuksia. Tarvittaessa terapeutti tekee yhteenvedon arvoinnista lähettävälle taholle. Asiakkaan kanssa keskustellaan mahdollisesta jatkoterapiasta. 

Varsinainen terapia voi kestää sopimuksesta riippuen muutamasta kerrasta vuosiin. Sen tavoitteena on antaa asiakkaalle tila, välineet ja ohjausta niin, että hän voi rauhassa keskittyä kuvien tekemiseen ja niiden katseluun yhdessä kuuntelevan terapeutin kanssa. 

Terapian päättyminen päätetään yhdessä asiakkaan kanssa jo hoitosopimusta tehdessä. Muutoksista sopimukseen keskustellaan aina erikseen ja niihin pitää olla perusteet. Asiakas saa terapiasuhteen päättyessä yhteenvedon terapiasta. 

Kenelle?

Yksilöllinen kuvataideterapia sopii kaikenikäisille fyysisiä tai psyykkisiä oireita kantaville henkilöille. 

Kysy lisää kuvataideterapiasta.